Vaaliohjelma 2021

PIDETÄÄN HUOLTA TURUSTA. TURKU PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Turun SDP:n kuntavaaliohjelman keskeisimmät tavoitteet vuosille 2021-24 ovat: 

 

 1. Turun terveydenhuoltoa on kehitettävä: omalääkärijärjestelmällä turvataan jokaiselle pääsyn nopeasti lääkäriin. Digitaalisilla toiminnoilla ja palveluohjauksella parannetaan hoidon saantia. 
 2. Turku on merkittävä koulu- ja opiskelukaupunki. Kouluja ja opetusta kehitetään: tilojen on oltava viihtyisiä ja turvallisia sekä opetuksen innostavaa ja monipuolista. Lisäksi koulujen tukipalvelut tulee laittaa kuntoon. 
 3. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla Turkuun saadaan lisää työpaikkoja sekä teollisuuteen ja palvelualoille että korkeatasoisiin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. 
 4. Turun ympäristö pidetään viihtyisänä: puistoista, lähiluonnosta ja virkistysalueista huolehditaan. 
 5. Lisätään sosiaalista tasa-arvoa: laajennetaan maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus neljävuotiaisiin. 
 6. Painopisteeksi otetaan asioihin puuttuminen hyvissä ajoin ja ongelmien ennaltaehkäisy. Turun on otettava käyttöön oma mielenterveysohjelma. 
 7. Vanhuspalveluiden on oltava hyvälaatuisia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. 
 8. Järjestöjen osaamista ja potentiaalia käytetään vuorovaikutteisesti. 
 9. Keskustaan tulee saada vakituinen avoin nuorisotila. 
 10. Otetaan käyttöön liikkumisohjelma, jossa erityisenä painopisteenä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten liikuntapalvelut. 
 11. Kattava lähikirjastoverkko on kulttuuritoimintamme kivijalka. Kirjastojen roolia aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa tulee entisestään lisätä. 
 12. Turusta tehdään Suomen ympäristöpääkaupunki huomioimalla ympäristö kaikessa päätöksenteossa. 
 13. Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä kaupungin ilmastosuunnitelman mukaisesti. 
 14. Uusille asuinalueille rakennetaan monipuolisesti kaikenlaisia huoneistotyyppejä eri hallintamuodoissa. 
 15. Kaupungin rakennusvalvontaan taataan riittävät henkilöresurssit lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi. 
 16. Päätöksenteon tulee olla avointa, ja aktiivista kansalaiskeskustelua on edistettävä. 
 17. Terveellä taloudenpidolla mahdollistetaan laadukas palvelutaso myös tulevaisuudessa. Heti koronatilanteen mahdollistaessa on tehtävä sopeuttamiseen tähtäävä talousohjelma

 

Lue koko ohjelma sivuiltamme!

SDP:n koko maan vaaliohjelmaan pääset tutustumaan täältä!

Aki
Lindén


PormestariehdokasLue Lisää